Физика / 14 сентября 2021 в 9:07

TK-4
а).. =IU;
Електричні явища. Електричний струм
Рівень А (початковий)
Варіант 3
1. За яким з нижче наведених виразів можна визначити потужність струму?
б) … =IUt; в) … =klt;
г) … = It.
2. Процес розпаду у водних розчинах солей нейтральних молекул на йони
називають…
а) …електролізом;
б) …рекомбінацією;
в) …електризацією;
г) … електролітичното дисоціацією.
3. Ділянка кола складається з паралельно з’єднаних провідників. За цих
умов напруга…
…на окремих провідниках обернено пропорційна їхнім опорам;
б) …на всій ділянці і на окремих провідниках однакова,
в) …на всій ділянці дорівнює сумі напруг на окремих провідниках.
Рівень в (середній)
1. У яких випадках (мал. 1) три
лампочки
з’єднані
послідовно?
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 1 і 3.
2)
3)
2. Якщо між металеві пластини,
Мал. 1
що під’єднані до джерела електричного струму, внести запалену свічку,
то опір повітряного простору
між пластинами……
а) … збільшиться; б) …зменшиться, в) …не змініться,
3. Електроплитка потужністю 800 Вт працювала протягом 300 с. Яку
роботу виконав електричний струм?
Рівень C (достатній)
1. Покази міліамперметра mA у колі, схема
якого зображена на малюнку 2, відображені
Мал. 2
на шкалі (мал. 3). Які покази міліамперметрів
mA, і МА?
2. Під час сріблення виробів користувались струмом потужністю 1,1 кВт
за напруги 220 В. Яка маса срібла виділилась на катоді за 10 хв?
Рівень D (високий)
1. Для ліквідації ожеледі на проводі електрифікованої залізниці через нього
пропускають електричний струм 450 А за напруги
600 В. Визначити ККД процесу електронагрівання, якщо
3a 0 °C протягом 20 хв плавиться 225 кг льоду.
2. Дві лампочки, опір яких 2 Ом із Ом, під’єднані
Мал. 3
послідовно до джерела струму, напруга на затискачах
якого 10 В. Визначити потужності струму в лампочках.
Добавить ответ


Мозг / Ответ
Сомневаешься в ответе? Смотреть другие ответы
УЗНАВАЙ БОЛЬШЕ НА школьникам!

У тебя проблема с домашними заданиями? Попроси о помощи!

  • 80% ответов приходят в течение 10 минут;
  • Мы не только ответим, но и объясним;
  • Качество гарантируется нашими экспертами.
Хочу завести аккаунт!

Что ты хочешь узнать?

Самые новые вопросы

Другие предметы / 19 сентября 2021 в 2:49

2. Вправа «Знайди словосполучення» —

17 Просмотров
Математика / 19 сентября 2021 в 2:42

2. Обем прямоугольного параллелепипеда равен V

11 Просмотров
Алгебра / 19 сентября 2021 в 2:35

11. . Побудуйте графік функції у — 6 — 7.

12 Просмотров