BukTopuR
Другие предметы / 8 августа 2022 в 13:56

10. Охарактеризуйте транспортну систему України, назвіть важливі транспорті
мережі?​

Ответы и объяснения
DjFozgen
DjFozgen / 2022-08-08 13:56:09

Ответ:Транспорт — одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі і невиробничі потреби господарства і населення країни в усіх видах перевезення. Без транспорту не було б територіального поділу праці. Тільки він може забезпечити обмін товарами між окремими територіями, тобто внутрішні і зовнішні економічні зв'язки.

За призначенням розрізняють транспорт загального користування, внутрішньовиробничий, особистого користування та спеціальний. Транспорт загального користування перевозить пасажирів, готову продукцію, сировину та напівфабрикати з місць виробництва до пунктів споживання або дальшого перероблення. Внутрішньовиробничий транспорт є складовою частиною промислового транспорту (заводського, виробничого, портового).

В Україні функціонує розгалужена мережа всіх видів транспорту: залізничний, автомобільний (наземні), морський, річковий, озерний (водні), повітряний, трубопровідний. Усі вони тісно пов'язані між собою і взаємно доповнюють один одного. Провідну роль у вантажообороті посідає трубопровідний транспорт. Друге місце — залізничний.

Територіальне поєднання різних видів транспорту, які, взаємодіючи, найповніше задовольняють потреби виробництва і населення у перевезеннях, становлять транспортну систему країни. Важливим елементом цієї системи є транспортний вузол — комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, перетинаються або розгалужуються не менш як три лінії одного або двох видів магістрального транспорту. Транспортні вузли, що здебільшого розміщені в населених пунктах, здійснюють перевалки вантажів. Тому в таких пунктах найдоцільніше розміщувати господарські об'єкти, оскільки транспортні витрати тут будуть найменшими.

Транспорт України забезпечує не лише власні потреби у перевезеннях вантажів і пасажирів, ай транзитні, оскільки наша країна має вигідне економіко-географічне і геополітичне положення. Транзитні перевезення — важливе джерело поповнення валютних надходжень держави.

У перспективі розвитку транспорту — створення так званих транспортних коридорів — поліпшених залізничних і автомобільних шляхів високої провізної здатності і належного обслуговування.

Виділяють ще так званий електронний транспорт, що транспортує інформацію через підключення місцевої комп'ютерної мережі до міжнародної системи "Інтернет".

Залізничний транспорт — велике багатогалузеве господарство. Його формують залізничні колії, залізничні станції, підприємства з обслуговування залізничних колій, локомотивів, вагонів тощо.

Будівництво нових залізниць і реконструкція діючих зосереджувалося на напрямах Донбас — Москва, Донбас – Криворіжжя, Київ — Львів — Чоп та деяких інших. Великі перевезення донецького вугілля на північ до Російської Федерації вимагали поліпшення транспорту. Ще в 1937 р. було завершено спорудження і реконструкцію лінії Донбас — Москва загальною протяжністю майже 1200 км. Збудовано нову лінію Херсон — Харків.

Найбільш розвинутий залізничний транспорт у Донбасі та Придніпров'ї, а також у західній частині держави. Висока густота залізничних колій сформувалася тут історично і зумовлена різними причинами: в Донбасі та Придніпров'ї — необхідністю транспортного обслуговування добре розвинутого виробництва, на заході — прикордонним її положенням і спорудженням у зв'язку з цим густої мережі залізничних колій стратегічного призначення. Так, густота залізничних колій в Донецькій області становить 62 км на 1000 км кв, Львівській — 60 км, Чернівецькій і Закарпатській областях — понад 50 км на 1000 км кв.

Найінтенсивніші залізничні перевезення здійснюються між Донбасом і Придніпров'ям. На захід транспортуються донецький кокс, на схід — криворізька залізна руда і нікопольський марганець.

овітряний транспорт — один з наймолодших видів сполучення. Його перевага — швидкість. Спеціалізація — пасажирські перевезення на великі відстані, пошта. Повітряним транспортом України здійснюються регулярні внутрішньообласні, міжобласні та міжнародні рейси. Найбільшими центрами повітряного транспорту є Київ, Сімферополь, Одеса, Донецьк, Харків, Львів. Україна зв'язана повітряними лініями з багатьма зарубіжними країнами.  Відбулася переорієнтація пасажирських потоків з внутрішніх на міжнародні авіарейси. Тепер на них припадає близько 60% усіх перевезень пасажирів.

Трубопровідний транспорт є ефективним видом транспорту, який забезпечує безперервне передавання рідких, газоподібних і твердих речовин спеціальними трубами під тиском. В Україні трубопровідним транспортом передаються рідке паливо, газ, хімічні продукти. Цей вид транспорту поділяється на магістральний (передача від місць видобутку до місць споживання чи переробки) і промисловий (переміщення в межах промислового підприємства, населеного пункту). Трубопровідний транспорт посідає перше місце за вантажооборотом в Україні.

Объяснение:

Добавить ответ


Мозг / Ответ
Сомневаешься в ответе? Смотреть другие ответы
УЗНАВАЙ БОЛЬШЕ НА школьникам!

У тебя проблема с домашними заданиями? Попроси о помощи!

  • 80% ответов приходят в течение 10 минут;
  • Мы не только ответим, но и объясним;
  • Качество гарантируется нашими экспертами.
Хочу завести аккаунт!

Что ты хочешь узнать?

Самые новые вопросы

Другие предметы / 30 сентября 2022 в 4:21

Якими були особливості розвитку Індії в епоху

32 Просмотров
Математика / 30 сентября 2022 в 4:07

Помогите пожалуйста!!!! Если будет ерунда в

42 Просмотров
Математика / 30 сентября 2022 в 3:56

Помощь к задание ааааааа

39 Просмотров