Другие предметы / 18 ноября 2021 в 9:35

«Займенник» (ІІ варіант)

Рівень 1

1. Знайдіть займенник.

А) літо В) працюю

Б) собі Г) гарний.

2. З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Я хочу жити просто, без прикрас.

Без тих гучних банкетів і лахміття.

Воно мені здається просто сміттям.

Воно полонило нерозумних нас.

А 3

Б 4

В 5

Г 6

Д 7

3. Вкажіть зворотний займенник

А) ти. В) мій.

Б) себе. Д) хто?

4. Знайдіть форму орудного відмінка займенника Я.

А) (на)мені. В) мною.

Б) мені. Г) мене.

Рівень 2

5. Установіть відповідність

Займенники Розряд за значенням

1. їхній, ваш, твій А присвійні

2. хтозна-що, дехто, щось Б означальні

3. ніскільки, нікотрий, ніщо В неозначені

4. який, хто, що Г заперечні

Д відносні

6. Записати речення, розкриваючи дужки.

Вагона скрип і нічне хилитання я (ні)(за)яку тишу не продам. Яків Несторович наказав собі працювати й (ні)(на)що не звертати уваги. (Ні)хто не міряв серця глибочінь, (ні)хто не міряв меж його і краю.

7. Запишіть разом або через дефіс неозначені займенники.

(Аби)хто, який(небудь), (казна)що, (де)який, (будь)хто.

8. Запишіть займенники, що в дужках, у потрібній формі.

В (моє) серці навіки синії очі твої. Від (уся) картини віє чимось пісенним. О краю мій! Твою красу ні з (що) я не зрівняю.

Рівень 3

9. Спишіть речення, ставлячи особові займенники в потрібному відмінку та вживаючи біля них на місці крапок відповідні прийменники.

Розплющую очі – до… (він) схилилась бабуся. Хто до …(я) прийде?

10. Перебудуйте речення, замінюючи означальні займенники протилежними за значенням.

Він любить усякі ігри. Ніхто з пасажирів не поспішав. Це не цікавить кожного із нас.

Рівень 4

11. Складіть речення про те, як відома особа знайшла цікавий предмет. Використайте у цьому реченні два особові займенники.

12. Зробіть морфологічний розбір займенника

Біля школи у нас ростуть дерева

Добавить ответ


Мозг / Ответ
Сомневаешься в ответе? Смотреть другие ответы
УЗНАВАЙ БОЛЬШЕ НА школьникам!

У тебя проблема с домашними заданиями? Попроси о помощи!

  • 80% ответов приходят в течение 10 минут;
  • Мы не только ответим, но и объясним;
  • Качество гарантируется нашими экспертами.
Хочу завести аккаунт!

Что ты хочешь узнать?

Самые новые вопросы

Русский язык / 6 декабря 2021 в 15:21

Составьте и напишите предложения со следующими

2 Просмотров
Английский язык / 6 декабря 2021 в 15:14

СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!задание в файле​

4 Просмотров
Другие предметы / 6 декабря 2021 в 15:07

Как отмыть с учебника гуашь смешенную с водой,

9 Просмотров