Другие предметы / 10 июня 2020 в 16:10

1. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації: а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси. 2. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів: а) ядро; б) ендоплазматична сітка; в) міто- хондрії; г) рибосоми. 3. Назвіть організми, під час здійснення фотосинтезу яких не відбувається виділення кисню: а) пурпурні бак- терії; б) зелені водорості; в) червоні водорості; г) діатомові водорості. 4. Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних: а) у них наявні диференційовані клітини; б) у них наявна нервова система; в) їхні клітини мають ядра; г) у них відсутні м’язові клітини. 5. Зазначте, чим справжні гриби відрізняються від грибоподібних організмів: а) здатні до фагоцитозу; б) до складу оболонок клітин входить хітин; в) формують справжні тканини; г) клітини мають ядро. 6. Зазначте, чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій: а) наявністю ядра; б) здатністю до фото- синтезу; в) наявністю хлорофілу; г) наявністю мітохондрій. 7. Зазначте структури, з якими пов’язана здатність ціанобактерій до фіксації атмосферного азоту: а) товсто- стінні клітини – гетероцисти; б) газові вакуолі; в) вп’ячування плазматичної мембрани, що оточують хлорофіл; г) вакуолі з клітинним соком. Утворіть логічні пари 8. Визначте відповідність між клітинами різних груп еукаріотів та притаманними їм органелами руху. 1 справжні гриби 2 рослини 3 тварини 4 бактерії А джгутики, що складаються лише з однієї мікротрубочки Б лише джгутики, що складаються з груп мікротрубочок В джгутики, війки та псевдоподії Г спеціалізованих органел руху не мають 9. Визначте науки, які вивчають ті чи інші групи організмів. 1 бактеріологія 2 ботаніка 3 зоологія 4 мікологія А віруси Б одноклітинні тварини В водорості Г ціанобактерії Д дріжджі 10. Порівняйте ознаки, притаманні представникам різних царств організмів. 1 бактерії 2 гриби 3 рослини 4 тварини А мають глікокалікс Б клітини мають лише один тип нуклеїнових кислот В клітинна оболонка містить хітин Г клітинна оболонка містить муреїн Д у цитоплазмі відкладається крохмаль

Добавить ответ


Мозг / Ответ
Сомневаешься в ответе? Смотреть другие ответы
УЗНАВАЙ БОЛЬШЕ НА школьникам!

У тебя проблема с домашними заданиями? Попроси о помощи!

  • 80% ответов приходят в течение 10 минут;
  • Мы не только ответим, но и объясним;
  • Качество гарантируется нашими экспертами.
Хочу завести аккаунт!

Что ты хочешь узнать?

Самые новые вопросы

Другие предметы / 19 апреля 2021 в 20:00

25 Просмотров
Другие предметы / 19 апреля 2021 в 16:56

10 Просмотров
Другие предметы / 19 апреля 2021 в 8:28

14 Просмотров