Tema
Биология / 24 января 2023 в 8:14

Характеристика і приклад Абіотичних чинників

Ответы и объяснения
fruka
fruka / 2023-01-24 08:14:07

Объяснение:

Абіоти́чні екологі́чні фа́ктори — впливи на організми, популяції, біоценози різноманітних агентів неживої природи. Це кліматичні, геологічні, географічні фактори, фізичні й хімічні агенти, також катастрофи — повені чи пожежі. Кліматичні, фізичні, хімічні чинники впливають безпосередньо на організми, а геологічні та географічні — більш опосередковано, визначаючи температурні й інші кліматичні режими.Температура — найважливіший абіотичний екологічний фактор, на який реагують усі живі істоти, адже вона визначає швидкість хімічних реакцій у навколишньому середовищі й метаболізму в більшості живих організмів. Особливе значення має сезонне підвищення температури в зонах із холодним кліматом. Однак критичнішою для життя організмів на Землі є верхня межа температур. Сонячна енергія і світло не тільки зумовлюють температуру на поверхні Землі, але й є первинним джерелом енергії та фотосинтезу для рослин. Визначальний для життя рослин — нижній поріг освітленості. Вода — ключова речовина живих систем — обумовлює вологість середовища на суходолі. Дефіцит прісної води (джерелом якої є опади) є визначальним фактором для життя суходольних організмів. Хімізм навколишнього середовища є важливим чинником, особливо для гідробіонтів, які чітко поділяються на морські та прісноводні. Для рослин також важливим є хімічний склад ґрунту, зокрема і наявність у ньому макро- і мікроелементів. Тиск — визначальний фактор для водних тварин, що обмежує їх проникнення в глибини Світового океану

Добавить ответ


Мозг / Ответ
Сомневаешься в ответе? Смотреть другие ответы
УЗНАВАЙ БОЛЬШЕ НА школьникам!

У тебя проблема с домашними заданиями? Попроси о помощи!

  • 80% ответов приходят в течение 10 минут;
  • Мы не только ответим, но и объясним;
  • Качество гарантируется нашими экспертами.
Хочу завести аккаунт!

Что ты хочешь узнать?

Самые новые вопросы

Другие предметы / 8 февраля 2023 в 16:28

помогите пожалуйста.​

0 Просмотров
Алгебра / 8 февраля 2023 в 16:21

Решите, пожалуйста, с решением

1 Просмотров
Геометрия / 8 февраля 2023 в 16:14

УМОЛЯЮ,ХОТЬ ЧТО-ТО, МНЕ ПОЛ ЧАСА ОСТАЛОСЬ

1 Просмотров